Základní informace o projektu

Ident. číslo:451Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Příprava území pro průmyslovou zónu Jirásek
Popis projektu:Vybudování průmyslové zóny pro malé a střední podnikání. Prostor pro průmyslovou zónu je umístěn na ploše XVI. etapy rekultivace Radovesické výsypky. Rozpracovanou lesnickou rekultivací je rozdělen na dvě plochy. Severní plocha o výměře 3,6 ha je určen pro menší podnikatelské projekty. Jižní plocha o výměře 12,4 ha svými rozměry bude poskytovat větší možnosti.
Žadatel:BílinaPředpokládané náklady:3 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Vybudování průmyslové zóny pro malé a střední podnikání. Prostor pro průmyslovou zónu je umístěn na ploše XVI. etapy rekultivace Radovesické výsypky. Rozpracovanou lesnickou rekultivací je rozdělen na dvě plochy. Severní plocha o výměře 3,6 ha je určen pro menší podnikatelské projekty. Jižní plocha o výměře 12,4 ha svými rozměry bude poskytovat větší možnosti.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:3 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno