Základní informace o projektu

Ident. číslo:450Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Cyklostezky výsypka Jirásek
Popis projektu:Počítá se s využitím stávajících obslužných cest. Bude nutná jejich částečná oprava a doplnění o odpočívky. Propojovat by měly přes výsypku obec Světec a Štrbice s Bílinou a s nově navrženými trasami na Radovesické výsypce.
Žadatel:BílinaPředpokládané náklady:27 520 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 12/2011.
Popis:Jedná se o realizaci cyklostezky, která je součástí cyklotrasy mezi městem Bílina a obcí Kostomlaty pod Milešovkou. Cyklostezka je vedena po samostatném zemním tělese přes Radovesickou výsypku, je navržena dvouproudová obousměrná komunikace. Šířka společného pásu pro provoz cyklistů a chodců je 3 m. Na území města Bíliny je cyklotrasa vedena ulicí Wolkerovou (směrem z náměstí k objektům pivovaru), dále ulicí Litoměřickou, ze které se přímo napojí na nově navrhovanou cyklostezku přes Radovesickou výsypku. Cyklostezka je ukončena v místě napojení na starou silnici do Kostomlat.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 8.8.2012, NPM 19.9.2012; žádost o stavební povolení bude podána do 6/2014 (odhadovaný termín vydání SP cca 08-09/2014).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích města Bílina (stavebník), obec Kostomlaty, SD, ÚZSVVM, LČR a Lesy Sever - možnost realizace stavby řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:Stavba není členěna na stavební objekty.
Rozpočtové náklady bez DPH:14 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o propočet nákladů z DÚŘ.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., rozpočtu a zajištění stavebního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:47Konaném dne:27.11.2017

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0402Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:21.03.2019Termín plnění:23.12.2019
Název smlouvy:Supervize Cyklostezka přes Radovesickou výsypku
Aktuální cena (vč. DPH):154 940 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0439Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:21.01.2019Termín plnění:23.11.2019
Název smlouvy:Cyklostezka přes Radovesickou výsypku
Aktuální cena (vč. DPH):19 270 850 KčZhotovitel:PETROM STAVBY a.s.

zavřít okno