Základní informace o projektu

Ident. číslo:448Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Sokolov - Revitalizace areálu Bohemie - II. etapa
Popis projektu:Dokončení revitalizace areálu Bohemie.
Žadatel:SokolovPředpokládané náklady:80 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projekt realizován z jiných prostředků, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:66 115 702 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno