Základní informace o projektu

Ident. číslo:444Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Sanace severozápadních svahů lomu ČSA
Popis projektu:Boční svahy lomu ČSA navržené k sanaci byly vytvarovány v letech 1975 - 1985 a v současné době jsou nestabilní. Rozsáhlé území, cca 200 ha, je třeba odvodnit a zajistit jejich dlouhodobou stabilitu a komunikační zpřístupnění. Předpokládá se velký rozsah zemních prací cca 5 mil. m3 zemin, zpevnění ploch stavebními prvky (stabilizačními lavicemi, odvodňovacími drény, stabilizačními žebry apod.). Následně po zpřístupnění tohoto území komunikačním propojením mezi obcí Vysoká Pec a Jezeří bude provedena rekultivace, navazující na přírodní areál arboreta pod zámkem Jezeří.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:724 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:36Konaném dne:29.10.2009

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0345Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:24.07.2012Termín plnění:31.01.2020
Název smlouvy:Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA 2. část
Aktuální cena (vč. DPH):46 729 143 KčZhotovitel:REKULTIVACE Ústí nad labem s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0311Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:01.11.2012Termín plnění:31.01.2020
Název smlouvy:Supervize Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA 2. část
Aktuální cena (vč. DPH):1 061 581 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0316Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:15.02.2011Termín plnění:01.10.2022
Název smlouvy:Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA - I.část
Aktuální cena (vč. DPH):592 203 977 KčZhotovitel:Metrostav a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0276Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:13.04.2011Termín plnění:01.11.2022
Název smlouvy:Supervize Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA - I.část
Aktuální cena (vč. DPH):2 556 548 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

zavřít okno