Základní informace o projektu

Ident. číslo:443Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Sanace a rekultivace odkaliště Saxonie
Popis projektu:Plaviště Saxonie vzniklo v prostoru zbytkové jámy dolu Saxonie. Od roku 1979 jsou zde hydrickou cestou ukládány uhelné kaly z úpravny Komořany. Cílem revitalizace je odtěžení uhelných kalů s jejich dalším znovuvyužitím v úpravně a definitivní rekultivace zbytkové jámy hydrickou rekultivací.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:140 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:39Konaném dne:06.05.2010

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0341Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:27.03.2012Termín plnění:30.04.2025
Název smlouvy:Sanace a rekultivace odkaliště Saxonie
Aktuální cena (vč. DPH):21 985 722 KčZhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0301Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:15.06.2012Termín plnění:30.04.2025
Název smlouvy:Supervize Sanace a rekultivace odkaliště Saxonie
Aktuální cena (vč. DPH):2 249 542 KčZhotovitel:R - PRINCIP Most s.r.o.

zavřít okno