Základní informace o projektu

Ident. číslo:442Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Cyklostezka Březová - Silvestr
Popis projektu:V rámci revitalizace výsypky Silvestr bude vybudován systém cyklostezek. Výše uvedená cyklotrasa by měla zabezpečit propojení tohoto systému mezi Březovou a areálem Silvestr. Její délka bude 0,760 km.
Žadatel:BřezováPředpokládané náklady:1 064 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Obec nemá již o projekt zájem, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:879 338 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno