Základní informace o projektu

Ident. číslo:435Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Revitalizace území Sokolov, Svatava – II.etapa
Popis projektu:Stavba II/210 Západní obchvat Sokolov - Svatava bude alternativní trasou ke stávající silniční síti, která převede část doprav, zejména tranzitní, mimo stávající komunikaci probíhající centrem města Sokolova a obce Svatava. Dalším smyslem této stavby je zajištění dopravní obslužnosti v revitalizovaném území Medard - Libík. V urbanistické studii Západní část Sokolovské pánve je tato stavba uvedena jako akce, na jejíž realizaci závisí úspěch dalších revitalizačních projektů v celé dotčené oblasti. Koncepčně tato stavba, jako její II. etapa, navazuje na již schválenou akci Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, Svatava - I. etapa.
Žadatel:Karlovarský krajPředpokládané náklady:494 300 283 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:39Konaném dne:06.05.2010

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0364Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:28.11.2013Termín plnění:31.05.2014
Název smlouvy:Revitalizace území Sokolov Svatava II. etapa (1. část) - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):10 464 235 KčZhotovitel:Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0338Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:08.02.2012Termín plnění:30.09.2015
Název smlouvy:Revitalizace území Sokolov Svatava II. etapa (1. část)
Aktuální cena (vč. DPH):153 887 682 KčZhotovitel:Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0298Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:27.02.2012Termín plnění:30.09.2015
Název smlouvy:Supervize Revitalizace území Sokolov Svatava II. etapa (1. část)
Aktuální cena (vč. DPH):2 305 842 KčZhotovitel:ARCADIS CZ a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0352Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:08.11.2012Termín plnění:30.09.2015
Název smlouvy:Revitalizace území Sokolov Svatava – II. etapa (2. část)
Aktuální cena (vč. DPH):149 165 263 KčZhotovitel:EUROVIA CS a. s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0318Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:10.12.2012Termín plnění:30.09.2015
Název smlouvy:Supervize Revitalizace území Sokolov Svatava – II. etapa (2. část)
Aktuální cena (vč. DPH):1 119 129 KčZhotovitel:ENIMA PRO a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0325Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:21.01.2014Termín plnění:31.05.2014
Název smlouvy:Supervize Revitalizace území Sokolov Svatava II. etapa (1. část) - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):209 284 KčZhotovitel:ARCADIS CZ a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0341Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:19.12.2014Termín plnění:30.09.2015
Název smlouvy:Supervize Revitalizace území Sokolov Svatava – II. etapa (2. část) DSP
Aktuální cena (vč. DPH):115 978 KčZhotovitel:ENIMA PRO a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0384Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:04.12.2014Termín plnění:30.09.2015
Název smlouvy:Revitalizace území Sokolov Svatava – II. etapa (2. část) DSP
Aktuální cena (vč. DPH):20 332 449 KčZhotovitel:EUROVIA CS a. s.

zavřít okno