Základní informace o projektu

Ident. číslo:434Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Revitalizace přeložky Vesnického potoka
Popis projektu:Vesnický potok v délce 4,7 km (včetně přeložky) je významným vodním tokem (vyhl. č. 333/2003 Sb.). Vzniká soutokem řady drobných toků na jižním svahu vrchu Medvědí skála, protéká výlučně lesními porosty pokrývajícími značně strmé svahy v ostře zaříznutém údolí až k bývalé silnici Jirkov - Vysoká Pec - Jezeří. V profilu silnice Vysoká Pec - Jezeří navazuje na původní koryto Vesnického potoka tzv. Přeložka Vesnického potoka (ochrana Lomu ČSA před průnikem povrchových vod) s délkou 1,96 km, která převádí po vrstevnici vody z potoka jihozápadním směrem do PKP IV a následně do nádrže Újezd.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:95 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:29Konaném dne:25.06.2007

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0348Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:23.08.2012Termín plnění:01.08.2022
Název smlouvy:Úprava přeložky Vesnického potoka
Aktuální cena (vč. DPH):41 411 574 KčZhotovitel:DTS Vrbenský a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0310Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:01.11.2012Termín plnění:01.09.2022
Název smlouvy:Supervize Úprava přeložky Vesnického potoka
Aktuální cena (vč. DPH):978 406 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0354Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:22.12.2015Termín plnění:14.09.2017
Název smlouvy:Supervize Úprava přeložky Vesnického potoka - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):438 080 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0393Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:09.10.2015Termín plnění:30.05.2017
Název smlouvy:Úprava přeložky Vesnického potoka - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):5 326 711 KčZhotovitel:DTS Vrbenský a.s.

zavřít okno