Základní informace o projektu

Ident. číslo:431Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Revitalizace Zálužského potoka
Popis projektu:Zálužský potok pramení v loukách u osady Sedlo ve výšce cca 680 m n.p., dále až po zástavbu Litvínova protéká úzkou údolnicí se střídajícími se porosty lesů a luk. Litvínovem protéká potok v zakrytém profilu. Od Chudeřína (obecní část Litvínova) protéká po úpatí Hornojiřetínské výsypky třemi nádržemi. od nádrží Rudý Sever (VD Hamr) dochází k částečnému přeronu vody do Panenského potoka a tím i převedení části průtoků do Loupnice. Zálužský potok je v celé délce 2,7 km (po hráz nádrže Rudý Sever) významným vodním tokem.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:3 840 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Zálužský potok pramení v loukách u osady Sedlo ve výšce cca 680 m n.p., dále až po zástavbu Litvínova protéká úzkou údolnicí se střídajícími se porosty lesů a luk. Litvínovem protéká potok v zakrytém profilu. Od Chudeřína (obecní část Litvínova) protéká po úpatí Hornojiřetínské výsypky třemi nádržemi. od nádrží Rudý Sever (VD Hamr) dochází k částečnému přeronu vody do Panenského potoka a tím i převedení části průtoků do Loupnice. Zálužský potok je v celé délce 2,7 km (po hráz nádrže Rudý Sever) významným vodním tokem.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:3 173 553 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno