Základní informace o projektu

Ident. číslo:430Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Revitalizace Panenského potoka
Popis projektu:Panenský potok nemá svou pramenní část, ale vzniká jako jedno ze dvou odtokových koryt z retenční nádrže Rudý Sever (VD Hamr). Koryto je situováno na okraji Hornojiřetínské výsypky a ve svém průběhu protéká několika drobnějšími nádržemi (pinkami), které vznikly v terénních depresích výsypky. Zaústěno je do odpadního koryta od bezpečnostního přelivo nádrže Loupnice (Hamr I), které pod hrází ústí do vlastního koryta Loupnice.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:3 360 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Panenský potok nemá svou pramenní část, ale vzniká jako jedno ze dvou odtokových koryt z retenční nádrže Rudý Sever (VD Hamr). Koryto je situováno na okraji Hornojiřetínské výsypky a ve svém průběhu protéká několika drobnějšími nádržemi (pinkami), které vznikly v terénních depresích výsypky. Zaústěno je do odpadního koryta od bezpečnostního přelivo nádrže Loupnice (Hamr I), které pod hrází ústí do vlastního koryta Loupnice.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:2 776 859 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno