Základní informace o projektu

Ident. číslo:429Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Revitalizace odlehčovacího koryta Bílého potoka
Popis projektu:Bílý potok je v celé své délce 15,5 km významným vodním tokem (vyhl. č. 333/2003 Sb.). Pramení v Krušných horách pod vrchem Pestrý ve výšce 875 m n.m. a jeho hlavní koryto ústí do řeky Bíliny na JV od areálu Chemopetrolu, a.s.. odlehčovací objekt na 5,11 km (město Litvínov) rozděluje povodňové průtoky do vlastního koryta Bílého potoka a do odlehčovacího koryta do retenční nádrže Rudý Sever (VD Hamr).
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:18 600 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Bílý potok je v celé své délce 15,5 km významným vodním tokem (vyhl. č. 333/2003 Sb.). Pramení v Krušných horách pod vrchem Pestrý ve výšce 875 m n.m. a jeho hlavní koryto ústí do řeky Bíliny na JV od areálu Chemopetrolu, a.s.. odlehčovací objekt na 5,11 km (město Litvínov) rozděluje povodňové průtoky do vlastního koryta Bílého potoka a do odlehčovacího koryta do retenční nádrže Rudý Sever (VD Hamr).
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:15 371 900 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno