Základní informace o projektu

Ident. číslo:428Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Revitalizace odtoku vodního díla Hamr
Popis projektu:Nádrž Rudý Sever byla vybudována v prostoru vyuhleného stejnojmenného bývalého lomu a byla koncipována jako suchy poldr. Jejím hlavním účelem je zachycení a snížení povodňových průtoků v Bílem potoce a tím zajištění protipovodňové ochrany území podél Bíleho potoka, především pak areálu společnosti Chemopetrol, a.s. Hydrogeologické poměry jsou významně ovlivněny převodem vody z Bíleho potoka do Zálužského potoka přes předmětnou nádrž Rudý Sever. Na Bílem potoce pod Litvínovem je betonový rozdělovací objekt, který zvýšené průtoky v Bílém potoce odděluje bočním přelivem do přívodního koryta do nádrže Rudý Sever. Základová výpust i odpad bezpečnostního přelivu jsou zaůstěny do "pinky", odtud je voda odvedena odpadním korytem (Zálužským potokem) zpět do Bílého potoka.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:12 240 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Nádrž Rudý Sever byla vybudována v prostoru vyuhleného stejnojmenného bývalého lomu a byla koncipována jako suchy poldr. Jejím hlavním účelem je zachycení a snížení povodňových průtoků v Bílem potoce a tím zajištění protipovodňové ochrany území podél Bíleho potoka, především pak areálu společnosti Chemopetrol, a.s. Hydrogeologické poměry jsou významně ovlivněny převodem vody z Bíleho potoka do Zálužského potoka přes předmětnou nádrž Rudý Sever. Na Bílem potoce pod Litvínovem je betonový rozdělovací objekt, který zvýšené průtoky v Bílém potoce odděluje bočním přelivem do přívodního koryta do nádrže Rudý Sever. Základová výpust i odpad bezpečnostního přelivu jsou zaůstěny do "pinky", odtud je voda odvedena odpadním korytem (Zálužským potokem) zpět do Bílého potoka.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:10 115 702 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno