Základní informace o projektu

Ident. číslo:427Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Revitalizace Divokého potoka
Popis projektu:Divoký potok pramení v lesích na jižním okraji obce Meziboří ve výšce 510 m n.m. Koryto toku je v různě dlouhých úsecích upraveno, případně potok protéká zakrytým profilem. Trasa je vedena v úzkém údolí (souběh s komunikací Meziboří - Horní Litvínov) prochází zástavbou a zahrádkářskou kolonií a v prostoru mimoúrovňové křižovatky silnic 27 a 271 je potok vyůstěn do Bíleho potoka.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:6 600 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Divoký potok pramení v lesích na jižním okraji obce Meziboří ve výšce 510 m n.m. Koryto toku je v různě dlouhých úsecích upraveno, případně potok protéká zakrytým profilem. Trasa je vedena v úzkém údolí (souběh s komunikací Meziboří - Horní Litvínov) prochází zástavbou a zahrádkářskou kolonií a v prostoru mimoúrovňové křižovatky silnic 27 a 271 je potok vyůstěn do Bíleho potoka.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:5 454 545 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno