Základní informace o projektu

Ident. číslo:423Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace Černického potoka
Popis projektu:Černický potok vzniká soutokem několika drobných lesních toků na východním svahu Liščího vrchu (906,9 m n.m.). Všechna koryta těchto potoků včetně vlastního Černického potoka v povodí jsou neupravená, přírodního charakteru, typického pro toky v lesních tratích. Černický potok je ukončen přehrážkou (s předsazenými česlemi pro zachycení splavenin a plavenin) před jeho odkloněním do Albrechtické štoly s navazujícím umělým korytem (přeložkou) s vyústěním do Jiřetínského potoka. Nad stávajícím odkloněním potoka do štoly Albrechtice je koryto nejprve vedeno v betonovém žlabu, kterému předchází (ve směru proti proudu) skluz s betonovými rozražeči a lichoběžníkové koryto s betonovou kynetou zdrsněnou zabetonovanými kameny. Na konci úpravy je situována příčná betonová štěrková přehrážka s dnovými otvory pro převod běžných průtoků a s čelním přelivem.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:126 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Černický potok vzniká soutokem několika drobných lesních toků na východním svahu Liščího vrchu (906,9 m n.m.). Všechna koryta těchto potoků včetně vlastního Černického potoka v povodí jsou neupravená, přírodního charakteru, typického pro toky v lesních tratích. Černický potok je ukončen přehrážkou (s předsazenými česlemi pro zachycení splavenin a plavenin) před jeho odkloněním do Albrechtické štoly s navazujícím umělým korytem (přeložkou) s vyústěním do Jiřetínského potoka. Nad stávajícím odkloněním potoka do štoly Albrechtice je koryto nejprve vedeno v betonovém žlabu, kterému předchází (ve směru proti proudu) skluz s betonovými rozražeči a lichoběžníkové koryto s betonovou kynetou zdrsněnou zabetonovanými kameny. Na konci úpravy je situována příčná betonová štěrková přehrážka s dnovými otvory pro převod běžných průtoků a s čelním přelivem.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:104 132 231 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno