Základní informace o projektu

Ident. číslo:422Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace Šramnického potoka
Popis projektu:Prameniště Šramnického potoka tvoří řada drobných lesních potůčků pramenících na jihovýchodním svahu vrchu Medvědí skála. Potok, stejně jako celé jeho povodí, protéká zaříznutým zalesněným údolím v přírodním neupraveném korytě. V současné době je Šramnický potok ukončen betonovou příčnou přehrážkou s předřazenými česlemi pro zachycení splavenin a naplavenin před jeho odkloněním (betonovým polorámem) do štoly Jezeří. Vody jsou štolou odkloněny do povodí Černického potoka a navazují na Albrechtickou štolu a umělým korytem (přeložkou) zaústěny do Jiřetínského potoka. Pod odkloněním je v údolnici Šramnického potoka situována příčná zemní hráz doplněná těsnící stěnou - nahromaděné mělké povrchové vody jsou přečerpávány mimo údolnici Šramnického potoka. Bývalé koryto potoka pod hrází je suché a zarůstá vegetací.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:258 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Prameniště Šramnického potoka tvoří řada drobných lesních potůčků pramenících na jihovýchodním svahu vrchu Medvědí skála. Potok, stejně jako celé jeho povodí, protéká zaříznutým zalesněným údolím v přírodním neupraveném korytě. V současné době je Šramnický potok ukončen betonovou příčnou přehrážkou s předřazenými česlemi pro zachycení splavenin a naplavenin před jeho odkloněním (betonovým polorámem) do štoly Jezeří. Vody jsou štolou odkloněny do povodí Černického potoka a navazují na Albrechtickou štolu a umělým korytem (přeložkou) zaústěny do Jiřetínského potoka. Pod odkloněním je v údolnici Šramnického potoka situována příčná zemní hráz doplněná těsnící stěnou - nahromaděné mělké povrchové vody jsou přečerpávány mimo údolnici Šramnického potoka. Bývalé koryto potoka pod hrází je suché a zarůstá vegetací.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:213 223 140 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno