Základní informace o projektu

Ident. číslo:421Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Revitalizace Černého potoka
Popis projektu:Černý potok a jeho pravostranný přítok pramení v lesních porostech na jižních svazích Krušných hor pod vrchy Hřeben (687 m n.m.) a Černý kopec (737 m n.m.). Oba vodní toky protékají zalesněnými svahy, jejich koryta nejsou nijak vyvinuta a stabilizována - meandrují, rozdělují se a opět spojují a v průběhu času (při průchodu velkých vod) mění trasu. Prakticky stejný vodný přítok se do Černého potoka vlévá zprava nad silnicí Litvínov - Horní Jiřetín.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:30 600 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Černý potok a jeho pravostranný přítok pramení v lesních porostech na jižních svazích Krušných hor pod vrchy Hřeben (687 m n.m.) a Černý kopec (737 m n.m.). Oba vodní toky protékají zalesněnými svahy, jejich koryta nejsou nijak vyvinuta a stabilizována - meandrují, rozdělují se a opět spojují a v průběhu času (při průchodu velkých vod) mění trasu. Prakticky stejný vodný přítok se do Černého potoka vlévá zprava nad silnicí Litvínov - Horní Jiřetín.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:25 289 256 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno