Základní informace o projektu

Ident. číslo:420Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Revitalizace záchytného příkopu Jiřetín
Popis projektu:Dílčí části ploch povodí přilehlých ze severu k lomu ČSA jsou odvodňovány záchytnými příkopy situovanými na úrovni rostlého okolního terénu a navazujícími na čerpací stanice, které přečerpávají zachycenou vodu (včetně podzemní) do blízkých vodních toků. Stávající záchytné příkopy jsou nefunkční (působení přívalových vod, půdních sesuvů).
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:43 200 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Dílčí části ploch povodí přilehlých ze severu k lomu ČSA jsou odvodňovány záchytnými příkopy situovanými na úrovni rostlého okolního terénu a navazujícími na čerpací stanice, které přečerpávají zachycenou vodu (včetně podzemní) do blízkých vodních toků. Stávající záchytné příkopy jsou nefunkční (působení přívalových vod, půdních sesuvů).
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:35 702 479 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno