Základní informace o projektu

Ident. číslo:415Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace bývalého koryta řeky Bíliny
Popis projektu:Zájmové území se nachází v jižní části zbytkové jámy lomu Obránců míru. Po ukončení těžby nebylo upravováno a bylo ponecháno v původní stavu. Vyskytují se zde zbytky uhelné sloje silně prostoupené sirníky, rozvolněné zeminy z okolních svahů a výsypkové zeminy z lomu ČSA založené jako vnitřní výsypka. Je zde mnoho pramenních vývěrů kyselých důlních vod, což nepříznivě ovlivňuje kvalitu v řece Bílina. Cílem revitalizace je zajištění přirozeného odtoku vyvěrajících vod, které by procházely soustavou sanačních opatření a vegetačních polí s následným odtokem vyčištěné vody do řeky Bílina. Tím bude dosaženo trvalého řešení problematiky zájmového území a usnadněno začlenění prostoru do vznikajícího systému ekologické stability.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:11 400 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Zájmové území se nachází v jižní části zbytkové jámy lomu Obránců míru. Po ukončení těžby nebylo upravováno a bylo ponecháno v původní stavu. Vyskytují se zde zbytky uhelné sloje silně prostoupené sirníky, rozvolněné zeminy z okolních svahů a výsypkové zeminy z lomu ČSA založené jako vnitřní výsypka. Je zde mnoho pramenních vývěrů kyselých důlních vod, což nepříznivě ovlivňuje kvalitu v řece Bílina. Cílem revitalizace je zajištění přirozeného odtoku vyvěrajících vod, které by procházely soustavou sanačních opatření a vegetačních polí s následným odtokem vyčištěné vody do řeky Bílina. Tím bude dosaženo trvalého řešení problematiky zájmového území a usnadněno začlenění prostoru do vznikajícího systému ekologické stability.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:9 421 487 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno