Základní informace o projektu

Ident. číslo:414Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace ČSA - vnitřní výsypka III. etapa
Popis projektu:Plocha je situována v jižní části vnitřní výsypky Čs. armády, kde navazuje na rozpracované akce I. a II. etapy. Součástí území jsou i západní boční svahy lomu. Technická etapa bude zahájena v roce 2007 terénními úpravami, vybudováním odvodnění a přístupových cest. Biologická rekultivace předpokládá kombinovaný způsob realizace v souladu se zásadami tvorby polyfunkční krajiny. Část plochy je navržena k zemědělské rekultivaci, spolu se zemědělskými plochami I. a II. etapy se tak vytvoří hospodářsky využitelný celek o rozloze více než 90 ha. Další část je určena k lesnické rekultivaci, na zbývající výměře budou lesní porosty rozvolněny loukami a vznikne tak forma ostatní veřejné zeleně, která vhodně naváže na sadové úpravy v sousedství. zahájení akce je plánováno na rok 2007.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:27 200 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 12/2008, dokumentace pro územní řízení z 5/2014 (1. část).
Popis:Plocha o výměře 51,64 ha (rozdělena na 2 části) je situována v jižní části vnitřní výsypky ČSA a navazuje na rozpracovanou rekultivaci I. a II. etapy. Biologická rekultivace předpokládá různý způsob v souladu s tvorbou polyfunkční krajiny. Plochy pod svahem budou rekultivovány formou ostatní rozptýlené zeleně s ohledem na výskyt častých mokřin, které zpestří různorodost stanovišť.
Správní povolení:Územní rozhodnutí (1. část) ze dne 1.12.2008, NPM 7.1.2009, prodlouženo do 7.1.2013 (platnost vypršela) a územní rozhodnutí (2. část) ze dne 17.3.2009, NPM 23.4.2009, prodlouženo do 23.4.2013 (platnost vypršela). Podána žádost o nové územní rozhodnutí na 1. část, předpoklad vydání 6/2014.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky ve vlastnictví Severní energetické a PKÚ.
Skladba stavebních objektů:SO 1 – Terénní úpravy SO 2 – Biologická rekultivace
Rozpočtové náklady bez DPH:27 196 093 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2009. Náklady jsou uznatelné v celé výši. Náklady na 1. část činí cca 32 mil. Kč.
Podmínky vyhlášení:Projekt na 1. část vyžaduje zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. Projekt na 2. část vyžaduje aktualizaci projektové dokumentace, rozpočtu a zajištění územního rozhodnutí.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:45Konaném dne:11.02.2016

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-XU0144Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:17.09.2018Termín plnění:15.10.2018
Název smlouvy:PD supervize Rekultivace ČSA III. etapa 1. část
Aktuální cena (vč. DPH):23 958 KčZhotovitel:R - PRINCIP Most s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0401Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:09.04.2019Termín plnění:23.05.2029
Název smlouvy:Supervize rekultivace ČSA III. etapa 1. část
Aktuální cena (vč. DPH):291 271 KčZhotovitel:Real & Projekt Most s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0437Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:25.01.2019Termín plnění:23.04.2029
Název smlouvy:Rekultivace ČSA III. etapa 1. část
Aktuální cena (vč. DPH):15 683 067 KčZhotovitel:REKULTIVACE a.s.

zavřít okno