Základní informace o projektu

Ident. číslo:411Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace DJŠ - vnitřní výsypka 12. část
Popis projektu:Rekultivovaná plocha leží na náhorní plošině výsypky v nadmořské výšce 272 - 280 m. Zemědělská rekultivace je navržena na převážné části výměry. Na ploše budou provedeny terénní úpravy a návoz spraší v mocnosti 0,5 m a ornice v mocnosti 0,3 m, pak bude následovat meliorační agrocyklus na louku. Svahové partie budou zalesněny. Zahájení akce je plánováno na rok 2006.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:96 458 329 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:25Konaném dne:16.10.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0211Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:07.07.2009Termín plnění:30.12.2018
Název smlouvy:Rekultivace DJŠ 12. Část
Aktuální cena (vč. DPH):69 684 247 KčZhotovitel:Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0181Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:01.07.2009Termín plnění:31.01.2019
Název smlouvy:Supervize Rekultivace DJŠ 12. Část
Aktuální cena (vč. DPH):2 127 876 KčZhotovitel:GSP s.r.o.

zavřít okno