Základní informace o projektu

Ident. číslo:410Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace DJŠ - vnitřní výsypka 13. část
Popis projektu:Plocha se nachází v severozápadní části na severním svahu s převýšením do 10 m. Předpokládaná úprava svahu do sklonu 1 : 6. Po skončení terénních úprav bude v rámci lesnické rekultivace provedena základní výsadba. Poté se předpokládají pěstební péče až do zajištění porostu. Zahájení technické rekultivace je plánováno na rok 2007.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:69 600 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Plocha byla zčásti již rekultivována, k rekultivaci zbývá menší část, která je určená k zemědělské rekultivaci.
Správní povolení:Realizace je umožněna v rámci platného POPD.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky ve vlastnictví Vršanské uhelné a PKÚ.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:45 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno