Základní informace o projektu

Ident. číslo:408Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace DJŠ - vnitřní výsypka 15. část
Popis projektu:V této akci bude rekultivována největší plocha vnitřní výsypky navazující na jižní hranici 9., 11. a 14. části. Je doporučena kombinace zemědělské a lesnické rekultivace o přibližně shodné výměře. Podle současných záměrů budou rekultivační práce realizovány v období 2011 - 2019.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:138 600 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projekt je připravován k realizaci z finanční rezervy, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:114 545 454 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno