Základní informace o projektu

Ident. číslo:407Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace Vršany - V. etapa - vnitřní výsypka
Popis projektu:V této akci bude do rekultivace zařazena další část vnitřní výsypky, navazující na severní hranici IV. etapy. Na rovinných partiích bude realizována zemědělská rekultivace, okrajové svahy budou zalesněny. Způsob realizce technické i biologické etapy bude shodný s předchozí etapou. Zahájení akce je plánováno na rok 2006.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:113 232 218 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:25Konaném dne:16.10.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0210Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:07.07.2009Termín plnění:30.12.2018
Název smlouvy:Revitalizace Vršany V. etapa
Aktuální cena (vč. DPH):81 661 507 KčZhotovitel:Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0180Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:01.07.2009Termín plnění:31.01.2019
Název smlouvy:Supervize Revitalizace Vršany V. etapa
Aktuální cena (vč. DPH):2 067 436 KčZhotovitel:Prof. Ing. Vojtech Dirner CSc

zavřít okno