Základní informace o projektu

Ident. číslo:406Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace Vršany - VI. etapa - vnitřní výsypka
Popis projektu:Jedná se o další rozšíření rekultivace vnitřní výsypky severním směrem, které bude probíhat za stejných podmínek jako předchozí etapy. Zahájení technické rekultivace je plánováno na rok 2007.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:214 132 916 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projekt realizován z finanční rezervy, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:176 969 352 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno