Základní informace o projektu

Ident. číslo:405Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace Vršany - VII. etapa - vnitřní výsypka
Popis projektu:Podmínky rekultivace v rámci této etapy odpovídají předchozím akcím. Zahájení rekultivačních prací je plánováno na rok 2009.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:216 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projekt realizován z finanční rezervy, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:178 512 396 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno