Základní informace o projektu

Ident. číslo:404Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace Vršany - VIII. etapa - vnitřní výsypka
Popis projektu:V této etapě bude do rekultivace zařazena zbývající plocha vnitřní výsypky, a to její severní a východní svahy. Morfologii území odpovídá i navrhovaný způsob rekultivace zalesněním. Zahájení akce je plánováno na rok 2010.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:84 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Plocha byla zčásti již rekultivována, k rekultivaci zbývá menší část, která je určená k zemědělské rekultivaci.
Správní povolení:Realizace je umožněna v rámci platného POPD.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky ve vlastnictví Vršanské uhelné a PKÚ.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:25 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno