Základní informace o projektu

Ident. číslo:390Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace Podkrušnohorské výsypky VIII. etapa
Popis projektu:Lesnická rekultivace o výměře cca 80 ha včetně navrhovaného biokoridoru. Rekultivace zahrnuje terénní úpravy, odvodnění, hospodárnice a biologickou část.
Žadatel:Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.Předpokládané náklady:77 828 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 10/2008.
Popis:Rekultivace o výměře 79,55 ha včetně navrhovaného biokoridoru. Rekultivace zahrnuje terénní úpravy, odvodnění a hospodárnici.
Správní povolení:Územní rozhodnutí pro celou Podkrušnohorskou výsypku bylo vydáno dne 8.3.2000 a s ohledem na zahájení dílčích etap je i nadále platné.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví Sokolovské uhelné.
Skladba stavebních objektů:SO 01 - terénní úpravy SO 02 - odvodnění SO 03 - hospodárnice SO 04 - mokřady
Rozpočtové náklady bez DPH:67 054 294 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet aktuální. Náklady jsou v celé výši uznatelné.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:42Konaném dne:23.05.2013

zavřít okno