Základní informace o projektu

Ident. číslo:385Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace Modlanského potoka - dolní část
Popis projektu:Revitalizace toku Modlanského potoka a jeho uvedení do původního vodního režimu, který byl přerušen důlní činností lomu Chabařovice. Jedná se o úpravu vlastního toku potoka, tzn. úprava dna a břehových partií a začlenění do krajiny jeho původní funkcí.
Žadatel:ModlanyPředpokládané náklady:37 530 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 12/1998.
Popis:Revitalizace části Modlanského potoka na katastrálním území Roudníky (1 154 m) a Modlany a Věšťany (2 556 m) bude spočívat v realizaci biologických opatření a úpravě technických (stavebních) prvků v obou obcích.
Správní povolení:Územní souhlas ze dne 14.6.2010 a vodoprávní povolení ze dne 14.7.2009, NPM 20.8.2009 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce (stavebník), PF a soukromých osovb a subjektů.
Skladba stavebních objektů:Stavba není členěna na stavební objekty.
Rozpočtové náklady bez DPH:34 346 464 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2008. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a zajištění správních povolení?

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno