Základní informace o projektu

Ident. číslo:384Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Oprava hrází Modlanské a Kateřinské nádrže, doplnění a osázení břehových porostů
Popis projektu:Oprava hrází Modlanské a Kateřinské nádrže. Osázení břehových porostů vhodnou skladbou dřevin, aby nedocházelo k jejich erozi a plnily obě nádrže svou krajinotvornou funkci v rámci územních plánů obcí Modlan, Srbice a města Krupka.
Žadatel:ModlanyPředpokládané náklady:30 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Oprava hrází Modlanské a Kateřinské nádrže. Osázení břehových porostů vhodnou skladbou dřevin, aby nedocházelo k jejich erozi a plnily obě nádrže svou krajinotvornou funkci v rámci územních plánů obcí Modlan, Srbice a města Krupka. Hráze jsou v havarijním stavu.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:30 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno