Základní informace o projektu

Ident. číslo:382Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Čepirohy - hydrogeologický průzkum, stabilizace území
Popis projektu:Ve druhé polovině roku 2003 byla zjištěna v bezprostřední blízkosti silnice Most - Žatec propadlina. Jelikož se jedná o prostor, kde byla v minulosti prováděna důlní činnost, byla provedena analýza archivních materiálů a dále na základě šetření na místě bylo zjištěno, že jde o staré důlní čílo. Byly provedeny potřebné legislativní procedury, průzkum oblasti a v polovině roku 2004 byla provedena sanace tohoto starého důlního díla. Po ukončení sanačních prací došlo ve čtyřech objektech (rodinné domdky) k průsakům vody do sklepních prostor. Kumulace vody ve sklepích dosahovala cca 3 cm výšky od dna. Tato situace přetrvává do sosučasné doby.
Žadatel:MostPředpokládané náklady:65 450 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Zadávací dokumentace stavby z 2/2011.
Popis:Cílem stavby je snížení hladiny podzemní vody v oblasti rodinných domů v ul. Pod Vinicí a ul. Sadová s využitím vertikálních drénů a svodného drénu, tak aby nedocházelo k výronům podzemní vody v suterénech nemovitostí pod Čepirožskou výsypkou.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 5.1.2010, NPM 9.2.2010 a stavební povolení ze dne 20.12.2010, NPM 22.1.2011 (planost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemích města Most (stavebník) a PKÚ.
Skladba stavebních objektů:SO 01 – Jímání a odvedení podzemní vody do recipientu SO 02 – Úprava potencionálně ohrožených zdrojů individuálního zásobování podzemní vodou
Rozpočtové náklady bez DPH:37 262 491 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2011. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a obnovení správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:27Konaném dne:19.01.2007

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0048Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:03.04.2008Termín plnění:31.12.2008
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Čepirohy - hydrogeologický průzkum'
Aktuální cena (vč. DPH):2 129 150 KčZhotovitel:AZ Monitoring s.r.o.

zavřít okno