Základní informace o projektu

Ident. číslo:365Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace břehové linie jezera Matylda
Popis projektu:Účelem stavby je zlepšení podmínek pro využívání jezera za účelem rekreace. Stavební práce zahrnují výstavbu nových pláží, přístupových plovoucích mol a přípravu území pro výstavbu obslužného objektu.
Žadatel:MostPředpokládané náklady:35 720 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 10/2010. Rozpracována i zadávací dokumentace stavby.
Popis:Účelem stavby je revitalizace břehové linie jezera Matylda a zlepšení podmínke pro využívání jezera pro rekreační účely. Stavební úpravy břehové linie jsou plánovány pouze v rekreační zóně jezera a zahrnují výstavbu nových písčitých a oblázkových pláží, výstavbu nových přístupových mol a odstranění nevhodných betonových ploch a schodišť. Ve zbývající části břehové linie bude zachován přírodní charakter.
Správní povolení:Zatím žádná, po dohodě se stavebním úřadem bude podána žádost o sloučené územní a stavební povolení, předpoklad získání stavebního povolení s nabytím právní moci do konce července 2014.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemích města Most (stavebník).
Skladba stavebních objektů:01 Příprava území bourací práce 02 Pláže 03 Mola
Rozpočtové náklady bez DPH:29 700 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a rozpočtu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:48Konaném dne:22.05.2019

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0050Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:27.03.2008Termín plnění:31.07.2019
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Revitalizace břehové linie jezera Matylda'
Aktuální cena (vč. DPH):1 186 934 KčZhotovitel:SCES-Group spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0445Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:05.12.2019Termín plnění:31.05.2021
Název smlouvy:Revitalizace břehové linie jezera Matylda
Aktuální cena (vč. DPH):45 183 615 KčZhotovitel:Metrostav a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0411Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:06.02.2020Termín plnění:17.03.2021
Název smlouvy:Supervize Revitalizace břehové linie jezero Matylda
Aktuální cena (vč. DPH):160 857 KčZhotovitel:Hydrogeologická společnost s.r.o.

zavřít okno