Základní informace o projektu

Ident. číslo:354Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Příprava území pro výstavbu RD - Staré Sedlo - Pod lesem
Popis projektu:Cílem projektu je zasíťování lokality pro výstavbu 48 RD. Jedná se o výstavbu komunikace, splaškové a dešťové kanalizace, vodovodního řadu, plynovodu a elektrorozvodů.
Žadatel:Staré SedloPředpokládané náklady:61 170 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z roku 2007.
Popis:edná se o přípravu pozemků pro výstavbu rodinných domů na poddolovaném území (15 - 20 domů).
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:37 800 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:49Konaném dne:17.06.2020

zavřít okno