Základní informace o projektu

Ident. číslo:353Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Příprava území pro výstavbu RD - Staré Sedlo - východní pole
Popis projektu:Jedná se o přípravu pozemků pro výstavbu rodinných domů na poddolovaném území.
Žadatel:Staré SedloPředpokládané náklady:41 760 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z roku 2007.
Popis:Jedná se o přípravu pozemků pro výstavbu rodinných domů na poddolovaném území.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:41 760 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno