Základní informace o projektu

Ident. číslo:352Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Poutní místo Chlum Sv. Maří
Popis projektu:Obec Chlum Svaté Maří je významné poutní místo a výchozí bod pro návštěvu celé rekreačně-sportovní oblasti Medard-Libík a Lítov-Boden. Předkládaný projekt řeší odstranění ekologických škod vzniklých v souvislosti s těžební činností státních hnědouhelných společností v období před jejich privatizací. Cílem akce je úprava stávající zpevněné plochy, která bude sloužit jako občasná záchytná plocha pro odstavení osobních automobilů. Dalším cílem je zabezpečení přípojek elektro, vody a kanalizace sloužící pro vytvoření technického zázemí pro návštěvníky. Nově navrhované gravitační kanalizační stoky vyřeší odkanalizování centrální části obce. Kanalizační systém řešený tímto projektem bude napojen na 1. etapu kanalizace v obci, kterým budou splaškové vody odvedeny na ČOV v Dasnicích.
Žadatel:Chlum Svaté MaříPředpokládané náklady:15 229 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:36Konaném dne:29.10.2009

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0303Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:01.12.2010Termín plnění:28.02.2012
Název smlouvy:Chlum Svaté Maří – kanalizace 2. etapa
Aktuální cena (vč. DPH):9 392 256 KčZhotovitel:bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0270Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:26.01.2011Termín plnění:28.02.2012
Název smlouvy:Supervize Chlum Svaté Maří – kanalizace 2. etapa
Aktuální cena (vč. DPH):234 000 KčZhotovitel:ABRI s.r.o.

zavřít okno