Základní informace o projektu

Ident. číslo:351Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Kanalizace Chlum Sv. Maří - Dasnice
Popis projektu:Těžbou nepřímo narušená obec Chlum Svaté Maří má v současné době problém s řešením kanalizačního systému. Proto se doporučuje realizovat gravitační napojení na obdobný systém v obci Dasnice. Délka trasy je 2,5 km.
Žadatel:Chlum Svaté MaříPředpokládané náklady:11 709 464 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:26Konaném dne:22.11.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0171Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:11.12.2008Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Supervize Obec Chlum Svaté Máří - kanalizace
Aktuální cena (vč. DPH):308 686 KčZhotovitel:ABRI s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0201Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:01.12.2008Termín plnění:30.09.2009
Název smlouvy:Obec Chlum Svaté Máří - kanalizace
Aktuální cena (vč. DPH):10 913 976 KčZhotovitel:bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST

zavřít okno