Základní informace o projektu

Ident. číslo:350Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Chlum Sv. Maří - příprava stavebních pozemků
Popis projektu:Cílem projektu je vybudování inženýrských sítí pro výstavbu 8 rodinných domů.
Žadatel:Chlum Svaté MaříPředpokládané náklady:7 510 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 9/2013.
Popis:Vybudování a příprava stavebních pozemků po 8 RD včetně zasíťování u paty výsypky Lítov - Boden. Část obce byla zlikvidována ve vazbě na těžbu dolu Lítov - Boden.
Správní povolení:Stavební povolení (komunikace) ze dne 5.4.2011, NPM 10.5.2011 (platnost vypršela, ale bude obnoveno) a vodoprávní povolení ze dne 28.3.2011, NPM 22.4.2011 (platnost vypršela, ale bude obnoveno).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:SO 01 Komunikace a terénní úpravy SO 02 Vodovod SO 03 Splašková kanalizace SO 04 Dešťová kanalizace SO 05 Neobsazeno SO 06 Přípojka NN pro ČSOV SO 07 Neobsazeno SO 08 Čerpací stanice ospadních vod SO 09 ČSOV – elektroinstalace a přenos dat
Rozpočtové náklady bez DPH:7 634 693 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., obnovení správních povolení a aktualizace rozpočtu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:46Konaném dne:08.11.2016

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0378Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:15.05.2018Termín plnění:30.07.2019
Název smlouvy:Supervize Chlum Sv. Maří inženýrské sítě pro 8 RD
Aktuální cena (vč. DPH):114 466 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0421Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:19.03.2018Termín plnění:30.06.2019
Název smlouvy:Chlum Sv. Maří inženýrské sítě pro 8 RD
Aktuální cena (vč. DPH):6 699 841 KčZhotovitel:PVKP stavební s.r.o.

zavřít okno