Základní informace o projektu

Ident. číslo:349Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Božičany - revitalizace toku
Popis projektu:Revitalizace toku o délce cca 500 m. Úprava a zkapacitnění profilu koryta od paty Smolnické výsypky až po zaústění do Černého potoka. Obnova vegetačního krytu.
Žadatel:BožičanyPředpokládané náklady:2 400 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Obec nemá již o projekt zájem, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:1 983 471 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno