Základní informace o projektu

Ident. číslo:348Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Nové Sedlo - příprava území a STV pro průmyslovou zónu
Popis projektu:Stavba řeší přípravu území, komunikací a inženýrských sítí pro novou průmyslovou zónu v Novém Sedle. Stavba bude umístěna na severním okraji města na ladem ležících pozemcích zasažených v minulosti hornickou činností. Územím prochází silnice II/209, která dělí zájmové území na 2 oblasti, které budou dále rozděleny na několik částí stávajícími a nově zřizovanými místními komunikacemi. Tyto části jsou označeny B až G dle již dříve zpracované studie. Po dokončení stavby předá Město Nové Sedlo jednotlivé zóny investorům k výstavbě výrobních objektů, aby byla zajištěna zaměstnanost v regionu.
Žadatel:Nové SedloPředpokládané náklady:152 855 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:18Konaném dne:28.04.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0023Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:02.10.2006Termín plnění:30.06.2007
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Nové Sedlo - příprava území a STV pro průmyslovou zónu'
Aktuální cena (vč. DPH):2 290 751 KčZhotovitel:BPO spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0358Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:02.10.2013Termín plnění:30.08.2014
Název smlouvy:Nové Sedlo – příprava území a STV pro průmyslovou zónu - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):35 341 266 KčZhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0321Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:04.11.2013Termín plnění:30.08.2014
Název smlouvy:Supervize Nové Sedlo – příprava území a STV pro průmyslovou zónu - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):706 825 KčZhotovitel:BPO spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-XU0108Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:12.11.2012Termín plnění:
Název smlouvy:Nacenění položkového rozpočtu projektu k veřejné zakázce Nové Sedlo – příprava území a STV pro průmyslovou zónu – dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):12 000 KčZhotovitel:Báňské projekty Teplice a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-XU0109Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:07.11.2012Termín plnění:21.11.2012
Název smlouvy:Nacenění položkového rozpočtu projektu k veřejné zakázce Nové Sedlo – příprava území a STV pro průmyslovou zónu – dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):12 000 KčZhotovitel:GeoTec-GS a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0307Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:13.01.2011Termín plnění:30.08.2014
Název smlouvy:Nové Sedlo – příprava území a STV pro průmyslovou zónu
Aktuální cena (vč. DPH):176 498 946 KčZhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0271Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:29.03.2011Termín plnění:31.08.2014
Název smlouvy:Supervize Nové Sedlo – příprava území a STV pro průmyslovou zónu
Aktuální cena (vč. DPH):2 212 657 KčZhotovitel:BPO spol. s r.o.

zavřít okno