Základní informace o projektu

Ident. číslo:347Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Úprava koryta Novosedelského potoka
Popis projektu:Novosedelský potok protéká obcí Nové Sedlo. Do tohoto potoka jsou čerpány důlní vody z divize Družba Sokolovské uhelné a.s., právní nástupce se sídlem v Sokolově. Koryto potoka je zpevněno panely, koryto je nepřirozené a nevzhledné.
Žadatel:Nové SedloPředpokládané náklady:8 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Obec nemá již o projekt zájem, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:6 611 570 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno