Základní informace o projektu

Ident. číslo:346Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Revitalizace území vodní nádrže "Anna" a jejího okolí
Popis projektu:Jedná se o plochy, které byly začátkem 20. století využívány jako sběrače vody pro potřeby hlubinného dolu Anna. Posléze toto území sloužilo jako úložiště popela elektrárny Nové Sedlo a složiště hlušiny dolu 25. únor Nové Sedlo (bývalý důl Konkordia a dolu Helena). V současné době se na tomto místě nachází vodní plocha určená k rekreaci a odpočinku, která byla na náklady Městského národního výboru nové Sedlo v roce 1972 vystavěna.
Žadatel:Nové SedloPředpokládané náklady:16 159 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:35Konaném dne:22.04.2009

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0213Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:26.10.2009Termín plnění:
Název smlouvy:Revitalizace vodní nádrže Velká Anna k. ú. Nové Sedlo - supervize
Aktuální cena (vč. DPH):312 000 KčZhotovitel:GSP s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0254Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:06.01.2010Termín plnění:30.09.2010
Název smlouvy:Revitalizace vodní nádrže Velká Anna k. ú. Nové Sedlo
Aktuální cena (vč. DPH):7 789 796 KčZhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak

zavřít okno