Základní informace o projektu

Ident. číslo:345Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Hornická kolonie"
Popis projektu:Jedná se o část území, které se nachází u hrany lomu Družba a je v současné době dle územního plánu vedeno jako dlouhodobé rezervní území zahrad a sadů s podmíněnou výstavbou rodinných domů venkovského typu a část území je dle územního plánu vedena jako obytná zóna - bydlení venkovského typu. Lokalita je v těsné blízkosti dolového území. Zástavbou lokality "Hornické kolonie" by došlo k revitalizaci území a vznikly by stavební pozemky, které by město mohlo lidem nabídnout jako náhradu za pozemky, které musely ustoupit těžbě hnědého uhlí.
Žadatel:Nové SedloPředpokládané náklady:30 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 11/2010.
Popis:Jedná se o část území, které se nachází u hrany lomu Družba a plánovaná výstavba rodinných domů je v souladu s územním plánem města. Lokalita je v těsné blízkosti dolového území. Zástavbou lokality "Hornické kolonie" by došlo k revitalizaci území a vznikly by stavební pozemky, které by město mohlo lidem nabídnout jako náhradu za pozemky, které musely ustoupit těžbě hnědého uhlí. Zároveň by zde mohli najít bydlení lidé, kteří najdou práci v průmyslové zóně, která byla připravena rovněž v rámci 15 miliard.
Správní povolení:Stavební povolení (komunikace) ze dne 19.12.2011, prodlouženo do 1/2015; vodoprávní povolení ze dne 11.4.2012, NPM 19.5.2012, prodlouženo do 12/2015; a stavební povolení ze dne 23.1.2012, NPM 29.2.2012, prodloženo do 1/2015.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:Komunikace Kanalizace Vodovod Veřejné osvětlení Plyn
Rozpočtové náklady bez DPH:19 325 394 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2012. Náklady jsou uznatelné v celé výši s výjimkou stožárů VO (cca 115 tis. Kč).
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a aktualizace rozpočtu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno