Základní informace o projektu

Ident. číslo:344Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revizalizce potoka - Dolní Nivy
Popis projektu:Revitalizace části Lomnického potoka v délce 350 m. Jedná se o úsek koryta, do kterého jsou svedeny vody z Podkrušnohorské výsypky (voda se rozlévá mimo koryto). Obnova vegetačního krytu.
Žadatel:Dolní NivyPředpokládané náklady:3 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projekt realizován Povodím Ohře, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:2 479 338 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno