Základní informace o projektu

Ident. číslo:343Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Cyklostezka na rekultivovaných výsypkách - 1. etapa
Popis projektu:Projekt obsahuje vytvoření projektové dokumentace a samotnou výstavbu cyklostezky na rekultivovaných výsypkách. Jedná se o vytvoření 1. etapy cyklostezky mezi obcemi Sokolov, Svatava, Lomnice, Vintířov. Do projektu bude integrovaná naučná stezka revitalizace.
Žadatel:LomnicePředpokládané náklady:28 555 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 5/2009 a dokumentace pro zadání stavby z 12/2009, dokumentace pro provádění stavby (lávka) z 3/2010.
Popis:Jedná se o cyklotrasu s asfaltobetonovým povrchem v šířce min. 3,0 m propojující obce Svatava, Lomnice a Vintířov. Trasa je členěna do 8 úseků. Dále zahrnuje lávku pro cyklisty. Cyklistická lávka bude přemosťovat komunikaci třetí třídy III/21028, která propojuje obce Svatavu a Lomnici.
Správní povolení:Stavební povolení ze dne 23.9.2009, NPM 10.11.2009 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Karlovarského kraje, SUAS, město Loket, obec Lomnice, obec Vintířov - možnost realizace řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:Cyklotrasa Lávka pro cyklisty
Rozpočtové náklady bez DPH:28 767 996 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2009. Náklady jsou uznatelné v celé výši s výjimkou dílčích objektů cyklostezky (cca 213 tis. Kč).
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a obnova správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:40Konaném dne:21.12.2010

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0060Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:31.03.2008Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Obec Lomnice - cyklostezka na rek. výsypkách 1.etapa'
Aktuální cena (vč. DPH):1 523 200 KčZhotovitel:BOHEMIAPLAN s.r.o.

zavřít okno