Základní informace o projektu

Ident. číslo:342Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Revitalizace Lomnického potoka
Popis projektu:Lomnický potok nad obcí navazuje na odvodňovací prvky na Podkrušnohorské výsypce. V současné době je postižen zvýšeným splachem z dosud ne plně rekultivované výsypky. Dalším znečištěním je výtok železitých vod do koryta Lomnického potoka. Řešení odželeznění vod odtékajících z Podkrušnohorské výsypky je součástí její rekultivace. V současné době nejsou zatím použitá opatření plně účinná. Koryto Lomnického potoka je v celé své délce až po Svatavu postiženo okolní důlní činností. Betonové opevnění koryta ve své době umožňovalo zvýšení průtočnosti koryta, umožňovalo snadnější údržbu koryta, ale neumožňovalo plný rozvoj života v korytě potoka. Vzhledem k tomu, že vlivem již prováděných rekultivací na Podkrušnohorské výsypce poklesly odtokové špičky při přívalových deštích, je možné a nutné nahradit betonové opevnění koryta štěrkovým pohozem doplněným ve větších spádech kamenným záhozem.
Žadatel:LomnicePředpokládané náklady:42 023 796 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:28Konaném dne:23.04.2007

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0176Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:16.02.2009Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Supervize Revitalizace Lomnického potoka
Aktuální cena (vč. DPH):573 673 KčZhotovitel:Jaroslav Pohlreich

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0206Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:02.04.2009Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Revitalizace Lomnického potoka
Aktuální cena (vč. DPH):27 101 201 KčZhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak

zavřít okno