Základní informace o projektu

Ident. číslo:341Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace Lomnického rybníka
Popis projektu:Rybník (plocha cca 1 ha) u paty výsypky Matyáš je plněn vodou stékající z výsypky (Podkrušnohorské) obsahující železité vody.
Žadatel:LomnicePředpokládané náklady:6 500 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 5/2014.
Popis:Revitalizace rybníka zahrnuje odbahnění zdrže; prořezávku břehových porostů, odstranění pařezů, úprava břehů a jejich zpevnění pohozem z kameniva; obnovu vypouštěcího zařízení, vypouštěcího potrubí a vývařiště; a obnovu opevnění koryta recipientu od vývařiště do potoka.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pouzemcích obce (stavebník) a SUAS.
Skladba stavebních objektů:SO 01 - Revitalizace Lomnického rybníka
Rozpočtové náklady bez DPH:6 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., rozpočtu a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno