Základní informace o projektu

Ident. číslo:338Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Cyklostezka Jenišov - Nové Sedlo č. 2227, I. etapa Jenišov - Mírová
Popis projektu:1. etapa cyklostezky po velké Loketské výsypce z Jenišova do Mírové.
Žadatel:JenišovPředpokládané náklady:3 960 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pravděpodobně pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace, starosta obce odmítl poskytnout aktuální údaje.
Popis:1. etapa cyklostezky po velké Loketské výsypce z Jenišova do Mírové.
Správní povolení:Není známo.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nejsou známy.
Skladba stavebních objektů:Není známo.
Rozpočtové náklady bez DPH:3 960 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno