Základní informace o projektu

Ident. číslo:335Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Příprava území pro výstavbu rodinných domů II
Popis projektu:Zasíování pozemků určených k výstavbě 7 rodinných domů v lokalitě hornické zástavby a dobývacího prostoru horní části obce (Lesní ulice) včetně výstavby a rekonstrukce přístupové komunikace.
Žadatel:Královské PoříčíPředpokládané náklady:4 858 058 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:28Konaném dne:23.04.2007

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0245Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:19.04.2010Termín plnění:20.06.2010
Název smlouvy:Supervize Příprava území pro výstavbu rodinných domů II – Královské Poříčí
Aktuální cena (vč. DPH):141 552 KčZhotovitel:ARCH-CON s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0284Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:16.03.2010Termín plnění:15.06.2010
Název smlouvy:Příprava území pro výstavbu rodinných domů II – Královské Poříčí
Aktuální cena (vč. DPH):7 077 623 KčZhotovitel:JAPIS s.r.o.

zavřít okno