Základní informace o projektu

Ident. číslo:334Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Příprava území pro výstavbu rodinných domů I
Popis projektu:Zasíťování pozemků určených k výstavbě 4 rodinných domů v poddolovaném území, včetně výstavby přístupové komunikace. Velikost území je 4 000 m2 a předpokládaná délka komunikace je 100 m.
Žadatel:Královské PoříčíPředpokládané náklady:8 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Obec nemá již o projekt zájem, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:6 611 570 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno