Základní informace o projektu

Ident. číslo:333Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Příprava území pro výstavbu fotbalového hřiště
Popis projektu:Jedná se o výstavbu sportovního komplexu v poddolovaném území bývalého dolu Marie. V tomto areálu bude standardní travnaté fotbalové hřiště na úrovni II. ligy, tréninkové hřiště s umělým povrchem a centrální budova s tribunou a prostory potřebnými ke správě hřiště, dále výstavba parkoviště o předpokládané výměře 700 m2 a přístupové komunikace v délce 200 m.
Žadatel:Královské PoříčíPředpokládané náklady:28 105 939 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:28Konaném dne:23.04.2007

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0239Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:10.04.2009Termín plnění:31.01.2010
Název smlouvy:Královské Poříčí - Příprava území pro budoucí využití - ID 333
Aktuální cena (vč. DPH):26 841 044 KčZhotovitel:Stavby silnic a železnic a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0209Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:01.07.2009Termín plnění:
Název smlouvy:Královské Poříčí - příprava území pro budoucí využití - ID 333
Aktuální cena (vč. DPH):598 950 KčZhotovitel:ABRI s.r.o.

zavřít okno