Základní informace o projektu

Ident. číslo:332Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace parku u hornické kolonie
Popis projektu:Revitalizace zdevastovaného parku v centru obce v bezprostřední blízkosti hornické kolonie. Park se nachází v dobývacím prostoru a stane se významným přínosem pro obnovu zeleně v intravilánu obce a poskytne zázemí pro oddechové aktivity jejich obyvatel.
Žadatel:Královské PoříčíPředpokládané náklady:2 500 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení z 5/2014.
Popis:Revitalizace zdevastovaného parku v centru obce v bezprostřední blízkosti hornické kolonie. Park se nachází v dobývacím prostoru a stane se významným přínosem pro obnovu zeleně v intravilánu obce a poskytne zázemí pro oddechové aktivity jejich obyvatel. Předmětem stavby jsou zpevněné plochy, schodiště a opěrné zdi v parku.
Správní povolení:Žádná, připravuje se podání žádosti.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce (stavebník) a PF ČR.
Skladba stavebních objektů:Opěrné zdi skupiny A Opěrná zeď skupiny B Opěrná zeď skupiny C Zpevněné plochy a schodiště
Rozpočtové náklady bez DPH:5 798 983 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2014. Náklady jsou uznatelné v celé výši s výjimkou mobiliáře a herních prvků (1 037 080 Kč).
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno